A nagy fröccsenés
A nagy fröccsenés

A nagy fröccsenés

A következő két hét posztjaiban azt mutatom be, hogy milyen irányokat vett a megkérdezett 49 vezető karrierútja az elmúlt 10 évben. A blogban vizsgált hazai X generációs felső vezetői csapat karrierjének első felét a http://odkutato.hu/blog/dicso-mult-szorfoles-hullamok-tetejen képpel írtam le. Karrierjük második felében ez a sikerhullám bizony nekicsapódott jó pár váratlanul felbukkanó sziklának. A csapat pedig szerteszét fröccsent, karrierjük sokféle irányt vett.


Eheti zenei ajánlat, egy dal a zen és a Gestalt találkozásából, és persze hullámokkal: Touch and go - Life's a beach!


Beindul a hullámvasút

A nagy fröccsenésnek voltak érezhető előjelei már korábban is. Az első kutatási forduló idején, 2003-ban még mindannyian sikeres felsővezetők voltak, mégis többen közülük már akkor is pályaelhagyásról ábrándoztak. Sokan kezdtek úgy mondatot, hogy legkésőbb 40 éves koromra én már azt akarom csinálni, hogy... A női vezetők esetében ennek többségében magánéleti, családalapításai indokai voltak, a férfiak egy része pedig saját vállalkozáson törte a fejét. Álmaikban valami egyedi hangulatú étterem, vagy a kézműves alkotás élményét ígérő borászat jelent meg, mint azt egy korábbi blogban már láttuk.

A 49 fő elmúlt 10 évben történt karrierlépéseinek összképét két dimenzióban is bemutatja a következő táblázat:

  • Egyfelől látható, hogy feljebb vagy lejjebb jutottak-e a vezetői ranglétrán.
  • Másfelől pedig az is kiolvasható, hogy végig megmaradtak-e a 10 évvel ezelőtti karrierívükön, azaz a közepes/nagy szervezetek felsővezetői székeiben, vagy pedig átmenetileg, vagy akár véglegesen kiléptek onnan és valami újba vágtak bele.

(Technikai megjegyzés a táblázat értelmezéséhez: a 5 főt, akik mindvégig saját vállalkozásuk vezetőjeként dolgoztak, az azonos szinten/maradók között tüntetek fel.)

Az feljebb/vissza lépés értékelése persze kicsit szubjektív, de kaptunk adatokat az alanyoktól pozíciójukra, a cégük nagyságára, az általuk irányított emberek számára és jövedelmükre vonatkozóan is. Vagyis megalapozott becslések eredményei láthatók a táblázatban. Ezzel együtt meg sem próbáltam ebben a dimenzióban az Elhagyók mozgását értékelni: egy civil szervezet vezetői posztja, egy szenior tanácsadó szerep és főleg egy saját vállalkozás vezetése előre vagy visszalépésnek tekinthető a karrierben?

A számokból egyértelműen kiolvasható, hogy véget ért az az időszak, amikor mindig, mindenki csak feljebb lépett. A vezetők 40% lépett összességében előre a 10 évvel ezelőtti állapothoz képest, 20%-20%-20% azonos szinten maradt, visszább lépett, vagy pedig végleg elhagyta az alkalmazotti vezetői létet. Vagyis elkezdődött a üzleti világ szervezeteiben jó hosszú ideig egyfajta karrierdugót képező felsővezető csapat felmorzsolódása, teret engedve az újabb generációknak.

A mai posztban a sikeresen tovább ívelők titkát próbálom megfejteni, a jövő héten az árnyékos oldalra kerülőkkel és az elhagyókkal foglalkozom.


A siker receptje

20 vezető volt képes tovább fokozni sikerszériáját. Esetükben az előrelépés nagyobb részben első számú, azaz general manageri pozícióba való kerülést, kisebb részben pedig szakmai területükön regionális vagy más magasabb felelősség elnyerését jelentette. Természetesen adódik a kérdés: Mi a titka a továbbra is, folyamatosan felfelé ívelő karriernek? Az alábbi felsorolásban igyekszem összeszedni azokat a tényezőket, amelyek szignifikánsan megkülönböztetik az előrébb jutókat a stagnálóktól, illetve visszalépőktől:

Ne lépj ki! A táblázatból is egyértelműen kiolvasható, hogy míg a végig vezetőként dolgozók kétharmada tudott előrébb lépni, addig a kilépéssel – sabbatical, saját vállalkozás, gyerekszülés miatti hosszabb otthonlét – kísérletezőknek csak az ötöde tudta karrierjét magasabbra emelni, persze itt most klasszikus „létramászás” értelmében tekintve. Sőt, döntő többségük részük a kilépés és visszatérés után csak a korábbinál alacsonyabb státuszú pozícióban tudta folytatni a karrierjét, és máig sem érte el a korábbi szintet. Itt egyrészt a munkaerőpiac könyörtelenségét láthatjuk, amely nem értékeli a kísérletező, újrakezdő vezetőket. Másfelől azonban nyilván nem véletlenül kísérletezik valaki a kilépéssel, azaz személyes okok is közrejátszanak a karrier elbizonytalanodásában. (A személyes tényezőkre egy későbbi blogban még részletesen visszatérek.)

Legyen külföldi munkatapasztalatod! Az elmúlt két heti posztokban már részletesen bemutattam, hogy az expatrióta, vagy regionális munkatapasztalat az egyik leghatékonyabb karriergyorsító, persze ennek is meg van a maga ára.

Ne váltsál sokat, váltsál jó időben! Korábbi posztban már ezt a témát is kielemeztük. A lényeg, hogy a 90-es évekhez képest lényegi változás állt be: most már nem a gyakori cégváltás, hanem egy jó kinevelő cég belső tehetségprogramjában való részvétel, majd pedig a megfelelő ütemű kiváltás bizonyult a sikeresebb stratégiának.

Válassz jó iparágat! Keress olyan iparágat, ahol a cégek dinamikusan fejlődnek, up-or-out munkaerőáramlási stratégiával rendelkeznek, és támogatják a munkaerő nemzetközi mobilitását. Az FMCG, a Telekom és IT, valamint a tanácsadó iparágakban dolgozó vezetők karrierjének egyértelműen hosszabb távú és dinamikusabb kifutási lehetőségei voltak. Továbbívelő karriereket találtunk a pénzügyi, a termelő és kereskedelmi szektorokban is, de jóval kisebb arányban.

Legyen egyetemi diplomád! Érdekes változás, hogy míg 10 évvel ezelőtt nem lehetett lényegi különbséget kimutatni a főiskolai és az egyetemi tanulmányokat végzettek karriersikere között, mára megfigyelhetővé vált az egyetemi diploma hosszabb távon érvényesülő előnye. Az viszont érdekes, hogy az egyetemi diplomákon belül akár közgazdasági, műszaki, orvosi, jogi diplomával is lehetett magasra ívelő karrier befutni.

Légy fiatal(abb)! Sajnos... Tudom, ez nem teljesen PC, de egyszerűen a számok üzenetét tolmácsolom. A feljebb lépők átlagéletkora 2-3 évvel alacsonyabb mint a stagnálóké vagy a visszább lépőké. (Átlagosan 1970-71-es születésűek.) Ebből a szempontból is igazolódni látszik az interjúk során többször megfogalmazott érzet: minél idősebb vagy annál kevésbé lát benned fantáziát, előrelépési potenciált a pörgős, multikörnyezet. A jó hír, hogy az átlag mögött elég nagy a szórás, azaz ebben a viszonylag fiatalabb feljebb lépő gárdában is van 3 fő 1966-os születésű, azaz a vizsgált generáció elejéhez tartozó felsővezető, akik idén elérik és magas pozíciókban élvezik a sokak által félt, már egyértelműen veszélyeztetett életkornak gondolt 50. évet.

Legyen stabil családi háttered! A recept egyszerű: egy házasság, több gyerek. Az előre lépő 19 vezető közül összesen négyen váltak el, ezzel szemben a stagnálók és visszalépők között majdnem 50% az arány! A nagy kérdés persze az ok és okozat iránya. Erre a témára is érdemes lesz majd később visszatérni.

Lehetsz nő is! Egy jó hír a végére. A sikeres feljebb ívelők között a mintabéli arányukhoz képest magasabb a nők részesedése, hatan kerültek ebben a csoportba. Ráadásul a 10 évvel ezelőtti állapothoz képest mára ketten is elérték szervezetük első számú vezetői posztját, azaz hierarchia legtetejére jutottak. A női vezetői utakról majd külön részletesebben is írok, ám már itt is jelzem, hogy a női út sokkal nehezebb, pontosabban egyáltalán magát az utat is fel kellett törni, ki kellett építeni. Ennek megfelelően, átlagosan több válás és kevesebb gyerek kapcsolódik ezekhez az ívelő karrierutakhoz. A szórás azonban itt is megmutatkozik, van 2-3 gyerekes, és nem elvált felsővezető nő is a mintában.


Stairway to heaven?

Külön bónusz lehetőség: a fentiekben megfogalmazott lista nem egyszerűen karrierreceptnek, hanem a boldogság titkának is tűnhet. Az interjúalanyok ugyanis kitöltöttek egy rövid boldogságkérdőívet is, melynek eredményei szintén hasonló irányba mutatnak. Az alábbi táblázatban az eredmények arra utalnak, hogy kimutatható a kapcsolat a karriersiker és a boldogságérzet között, hiszen minden kérdés mentén az előrébb jutók boldogabbnak is érzik magukat.

A táblázatból természetesen feltűnik a kontroll csoportként jelenlévő, kezdetektől vállalkozóként dolgozók magas boldogság szintjei is! Azaz nem csak egy út vezet a mennyországba.

A helyzet természetesen nem ilyen egyszerű, a boldogságérzetben mint majd később látjuk fontos szerepet játszanak más tényezők is, mint például a családi helyzet, az egészségi állapot, de egyfajta helyemen levés, azt csinálom, ami rólam szól érzés is. Azaz többtényezős kérdésről van szó, ahol az ok-okozat sokszor nehezen kibogozható. Az okságnál azonban itt a jelenség fontosabb, az, hogy életünk különböző szerepei, szférái, szintjei így-úgy, de szorosan összefüggenek, összejátszanak, egységet alkotnak. A siker, a boldogság, és persze ezek ellentétei is, egész emberi mivoltunkban állnak össze. Az egy-egy szeletben elinduló pozitív vagy negatív változások nagyon könnyen és gyorsan hatnak a többi területre és alakítanak ki önerősítő vagy gyengítő spirál folyamatokat. A vezetői jól vagy rosszul lét nem választható le a magánemberi, vagy egészségügyi jól vagy rosszul léttől, szorosan egymásra hatnak, együtt mozognak.

Bizonyságul egy idekapcsolódó mellbevágó statisztika, ami a test és szellem hellenisztikus egységéről tesz bizonyságot. A 10 vezető közül, akit úgy soroltam be, hogy az elmúlt 10 év során karrierívük inkább lefelé haladt, 9 főnek volt komoly betegsége, tartós egészségügyi problémája. A lista önmagáért beszél: többeknél depresszió, illetve gerincbetegség, koszorúér műtét, autoimmun betegség, infarktusnak nézett pánikbetegség, elhízás, kezdődő alkoholizmus, idült derékfájás. Mindehhez hozzátehetjük, hogy közülük 5 fő elvált, és továbbiak küzdöttek meg, vagy küzdenek éppen komoly párkapcsolati krízissel.


Összegzés

Megszűnt az egységes generációs minta, vagyis a folyamatos létramászás a vezetői hierarchiában. Munkaerőpiaci, szervezeti és személyes tényezők hatására nagyon különböző irányokba és magasságokba vezetett az egykoron csupasiker vezetők karrierútja. Beazonosíthatók olyan karrierstratégiai lépések, demográfiai jellemzők, amelyek előrejelezték a várható karriersikert. 

Jól kimutatható a karriersiker/kudarc együttmozgása a boldogságérzettel, egészségügyi állapottal is, a munkaélet örömei és nehézségei nem választhatók le a teljes emberi jelenlétünkről, működésünkről, oda-vissza hatnak egymásra.  


Jövő héten még utoljára a karrierutak elemzése: megnézzük az elhagyók mintázatait és a munkanélküliség kapcsán szerzett keserű tapasztalatokat.

Szeretnéd megosztani a véleményedet a témával kapcsolatban?
Írj a témával kapcsolatos nyílt LinkedIn csoportomba, vagy üzenj közvetlenül nekem!
Kapcsolódó cikkek
Olvass bele a hasonló témakörben íródott további bejegyzéseimbe!
Aranykalitkából az életpályaközép válságba?
Aranykalitkából az életpályaközép válságba?

Hová jutott a rendszerváltozás után induló, szerencsés vezetői generáció? Szubjektív hangulatú kutatási beszámoló karriersorsokról, magánéleti dilemmákról, életpályaközép válságban elfáradó és megújuló vezetőkről a most induló blogban.

A dicső múlt – szörfölés a hullámok tetején
A dicső múlt – szörfölés a hullámok tetején

Rövid visszatekintés arra, hogy 10 éve hol tartottak felsővezetői kutatásunk alanyai. Befutottak, teljesítették a társadalmi elvárások szerinti sikerkritériumokat, ám belül a legtöbben küzdöttek az alkotásélmény hiányával. Ahogy a visszajelző workshopon többen megjegyezték: „Irigylem az asztalosokat...”

Hálátlan poszt: Mi is ez a kutatás?
Hálátlan poszt: Mi is ez a kutatás?

A kutatási blog legnagyobb csapdája a módszertan. Gondolom keveseknek csillog a szeme e szó hallatán, indul a mutatóujj a klikk felé, tovább innen! Ígérem, gyors leszek, és nem fog fájni, csak a lényeg: kikről és mi alapján mesélek majd erről szerencsés generációról?

Veszélyeztetett életkor
Veszélyeztetett életkor

A kutatás indulásakor 10 éve a „Fiatal Felső Vezetők” címet adtuk a programnak. Az idő múlása azóta új életkorszakot nyitott meg a vizsgált generációnak, most 40 és 50 éves koruk között járnak, vagyis térdig gázolnak az életpályaközép korszakban. Vajon mennyiben más életérzés 40-esnek lenni a 30-as életkorhoz képest? És mit gondolnak arról, miként hat ez a karrierpotenciáljukra?

A legnagyobb pofon: a gazdasági világválság
A legnagyobb pofon: a gazdasági világválság

A karriersikereken szörfölő generáció számára a leghatalmasabb, megkerülhetetlenül eléjük tornyosuló sziklát a 2008-tól induló és a 2009-2011-es években tetőző gazdasági válság jelentette.

A legjobb dolog
A legjobb dolog

A megkérdezett felsővezetők csak nagyon kevés dologban értettek egyet az interjúk során. Volt azonban egy olyan téma, ami legtöbbjükből lelkesedést váltott ki, mi több ezt a vágyat az elmúlt 10 viharos időszaka sem kezdte ki: a legtöbben vallják, hogy a legjobb dolog a világon, ha valami sajátot csinálhatunk.

Menni vagy maradni? – A nagy karrierstratégiai dilemma
Menni vagy maradni? – A nagy karrierstratégiai dilemma

Mi a jobb karrierstratégia? Kitartani egy nevelőcégnél vagy kihasználni a munkaerőpiac felhajtó erejét és a cégek között lépegetve megmászni a vezetői hierarchiát?

Turistaúton Eldorádóban
Turistaúton Eldorádóban

A következő két poszt a nemzetközi karriertapasztalatokról szól. Ezen a héten megnézzük, hányan, milyen formában futottak neki, a következő héten pedig azt, hogy milyen sikereket és nehézségeket hozott egy-egy ilyen lépés.

Nagy pálya, nagy foci, nagy pénz?
Nagy pálya, nagy foci, nagy pénz?

Még mindig a nemzetközi karrierlépéseknél tartunk. Kiderül, hogy érdemes belevágni, persze jó ha tisztában vagyunk a kockázatokkal és mellékhatásokkal is!

Na, ezt nem gondoltam volna...

Ezen a héten a – a nagy fröccsenés nyomán - rögösebb utakra kerülő vezetői karriereket elemzem. Mi áll a stagnáló, le vagy kifelé vezető utak hátterében, különös tekintettel a munkanélküliség kérdésére?

Belső utakon: Megújulunk?
Belső utakon: Megújulunk?

Átstartolás: a karriermenedzsment kérdésektől a személyes fejlődés kérdései felé fordulok a következő posztokban.

​Bíborban születettek
​Bíborban születettek

Ezen a héten arról a vezetői csoportról lesz szó, akik számára az élet mintha – még? – nem tette volna fel a megújulás kérdését. Továbbra is a sikerek hullámain szörfölnek. A legtöbbük esetében az elmúlt 10 év komolyabb munkahelyi, magánéleti és egészségügyi válságok és frusztrációk nélkül telt el. Mi tette ezt lehetővé, és miként élik meg a sikereket?

Kompromisszumok navigátorai
Kompromisszumok navigátorai

A csoport tagjai miközben sok szempontból sikeresek, velük beszélgetve mégis az derül ki, hogy mindennapjaikban kevés szenvedélyt, örömet, tanulásélményt élnek meg. Legmeghatározóbb jellemzőjük, hogy elsősorban a munkaéletben, de sokan a magánéletükben is alacsony energiaszinten működnek, egyfajta futószalagszerű, túlélő üzemmódban. A boldogságkérdésekre a legalacsonyabb átlagú válaszokat adták, kiugróan a következőnél: „Utólag visszatekintve nem változtatnék semmin sem.” kérdésre adott nagyon alacsony egyetértésük jelzi, hogy valahová máshová jutottak el, mint szerették volna.

Tűzben újjászületők
Tűzben újjászületők

Ők azok, akik nem tudták elkerülni a „nagy pofont”, akár munkájuk, akár családi életük, vagy egészségük kapcsán, sőt a legtöbb esetben ezek valamilyen kombinációjában. Válsághelyzetbe kerültek, ami egyértelműen jelezte, hogy nem lehet ugyanúgy tovább folytatni az életüket. Elbizonytalanodtak, szétestek, megjárták a poklot, aztán pedig elindultak egy változási úton. Változtattak személyes értékrendjükön és életmódjukon, de akár karriercéljaikban, kapcsolataikban, családi szerepvállalásukban és spirituális irányultságukban is. Az ő történetük következik két részletben.

Tűzben újjászületők 2. – Az újraindulás
Tűzben újjászületők 2. – Az újraindulás

Egy váratlan csapás vagy egy hosszabb idő alatt begyorsuló lehúzó spirál hatására bekövetkező zuhanás után állnak talpra, és rakják össze újra céljaikat, értékeiket. Ma a megújulás rögös útjáról.

Minden sikeres nő mögött áll egy...?
Minden sikeres nő mögött áll egy...?

Maximalizmus, bizonyítási vágy és folyamatos őrlődés, ezek voltak női narratívák kulcs szavai az előző kutatási körben, 30-40 év közötti életkorukban. Vajon hol tartanak most, az életpályaközép időszakban?

A női útról 2.: a maximalizmus elengedése?
A női útról 2.: a maximalizmus elengedése?


Lehet egy felsővezető nő tökéletes anya? Mennyire sikerült elengedni a női vezetőknek az első kutatási kör idején rájuk olyannyira jellemző maximalizmust?

Férfi felsővezetők – Figyelem, kapcsolatpróba következik!
Férfi felsővezetők – Figyelem, kapcsolatpróba következik!

A férfi felsővezetőknek vajon tényleg könnyebb? Miként alakult a meredeken magasra ívelő karriert befutó férfiak karrierje és magánélete?

Férfi felsővezetők 2. – Miért nem szólt senki előre?
Férfi felsővezetők 2. – Miért nem szólt senki előre?

Megérkeztek a válások a férfi felsővezetőkhöz is, különösen a tradicionális párkapcsolatban élőkhöz. Mit tanultak mind ebből?

Forbes cikk a kutatásról

​Rövid cikk az online verzióban - https://forbes.hu/uzlet/nem-ilyen-orszagot-akart-a...és hosszabb interjúk a Forbes áprilisi számában. 


Vedd fel velem a kapcsolatot a közösségi oldalaimon keresztül is!