Belső utakon: Megújulunk?
Belső utakon: Megújulunk?

Belső utakon: Megújulunk?

Átstartolás: a karriermenedzsment kérdésektől a személyes fejlődés kérdései felé fordulok a következő posztokban.


E heti, olvasáshoz ajánlott dal: David Bowie - Changes


Hol tartunk most?

A blogban eddig főleg a vizsgált vezetői karrierutak külsődleges jellemzőit elemeztem. Az eddigi talán legfontosabb megállapítások.

 • Véget ért a generáció sikerszériája, az elmúlt évtized eseményei szerteszét fröccsentették a jó helyen, jó időben indult csapatot.
 • A fenntartható karriersiker titka a jó iparág és cégválasztás mellett, a minél kevesebb cégváltás és a nemzetközi tapasztalat gyűjtése volt, és nem ártott a „rendezett” magánélet sem.
 • A generáció fiatalabbik része még inkább nyerőszériában van, a 45 év feletti időszaktól látszik rögösebbnek a folytatás.
 • Megindult az exit a nagyvállalati, multi felsővezetői pozíciókból, ahol is a saját vállalkozás alapítása látszik a messze legnépszerűbb, ám a válság hatásai miatt csak kevesek számára sikeresnek bizonyuló opciónak.
 • A vállalkozások mellett a tanácsadói, belső szakértői tevékenységek, valamint a non-profit szféra jelentenek reális tovább lépési lehetőséget.
 • Szoros összefüggés rajzolódik ki a külső karriersiker jellemzők – pénz, státusz – és a megélt boldogság, valamint egészségi állapot között.


Merre tovább?

A blog következő részében leginkább az utolsó megállapítás által kinyitott útvonalon haladok tovább, azaz a megkérdezett vezetők elmúlt 10 évben megtett belső utazásáról számolok be.

Mint arról írtam már, sok szempontból terhelt az életközép időszak. Rengeteg környezeti, családi, testi és lelki hatás és változás közepette teltek az elmúlt évek az interjúalanyok esetében is: gazdasági válság, a munkaerőpiac által egyre kevésbé preferált életkor, kamaszodó gyerekek, párkapcsolati krízisek, sokasodó jelek a test öregedéséről, betegségek, és a könnyen elbizonytalanító hatású számvetést hozó életközép válság... Vajon hogyan dolgozták fel mindezt, miként hatott lelkiállapotukra, energiáikra, személyiségfejlődésükre, értékeikre? Hogyan zajlott le és milyen eredményre jutottak az életközép időszakban jellemző számvetéssel? A kutatás során kíváncsiak voltunk válaszaikra és változásaikra testi, szellemi, érzelmi és spirituális szinten is.

A fenti témaköröket egyenként is megvizsgáltuk, és az eredményeket igyekszem majd tematikusan is bemutatni. Ugyanakkor mindvégig éreztem, hogy fontos lenne ezt a belső utazást valami egyszerűen átlátható mégis a lényeget megragadó formában is összefoglalni, mintegy térképszerűen bemutatni. Milyen fő mintái léteznek megküzdésnek és változásnak? Sokáig birkóztam a rengeteg interjúszöveggel és részelemzéssel, sokféle szempont szerint folyamatosan újabb és újabb csoportosításokat készítettem, míg végül arra jutottam, hogy a következő témák mentén megfogalmazott válaszaik különböztették meg az leginkább az interjúalanyok szövegeit:

 • Munka- és magánéleti mindennapjaikban mennyire gyakran találják meg és élik meg a szenvedélyt?
 • Milyen energiaszinten működnek, és mennyire képesek időről időre feltölteni energia tartalékaikat?
 • Mennyire jellemző, hogy történeteik elmesélése során/után saját élményeikhez örömmel és köszönettel viszonyulnak, szemben a kiszolgáltatottság, sajnálat, düh érzéseivel.
 • Mennyire érzik hogy fejlődtek, változtak az elmúlt időszakban, és még mindig tanulási fázisban vannak?

A fenti szempontokat összefogva érkezett meg hozzám a MEGÚJULÁS témája, mint kulcsdimenzió, amely leginkább meghatározza az élettörténetek narratíváját. Mintha minden külső környezeti, lelki és testi változás, kihívás, elakadás efelé a kérdésfeltevés felé terelte volna őket: Akarod, lehet, elég így folytatni, ahogy, ami eddig sikeressé tett? Még mindig ugyanazok a célok, értékek, viszonylatok, kapcsolatok fontosak? Elegendő az üzemanyagod, fenntarthatóan használod fel, nem égetsz túl sokat, keveset? Egyáltalán van még mit égetni, vagy már kiégtél?

Bevallom, ezek a kérdéskörök nem voltak tudatosan beletervezve az interjútematikába, nem ezek voltak az elsődleges elemzési szempontok. A válaszok azonban felülírták kérdéseinket, és úgy tűnik ebben az időszakban, életkorban a megújulás témaköre az, ami alapján legjobban megragadható, hogy hová jutottak el a megkérdezett vezetők személyes változásaik eredményeként. Persze utólag mindebben nincsen semmi meglepő. Várható volt, hogy minél gyorsabban és zökkenőmentesebben hódítja meg a karriercsúcsokat valaki, és minél hamarabb pipálja ki a szülő és társadalmi elvárások által definiált kötelezően teljesítendő magán- és munkaéleti teljesítmények listáját, annál hamarabb merül fel a kérdés, hogy akkor hogyan is tovább. Túl hosszú egy életút, de még egy szakmai karrierív is, hogy egy lendülettel, megakadás nélkül letudható és aztán bezárható legyen. Túl fiatal ez a generáció még a visszavonuláshoz, karrier és személyes fejlődés záráshoz.


Megújulás és nézőpontváltás

Fontos azt is tisztázni, hogy nem egyértelmű, jól definiált és messze nem „tudományos” témakör a megújulás fogalma, ahogyan én itt használom. Egyszerre több szinten, viszonylatban is felmerült és elemzem: testi, lelki, szakmai, spirituális, kapcsolati, sőt az egyéni szinteken túl akár generációs viszonylatban is. Az elemzés során nem támaszkodhatok tehát egy átfogó, megalapozott „megújulás modellre”, számomra ez leginkább itt egy egzisztenciális létpozíció megéléséről, megküzdéséről szól. Egy VÁLTOZÁSról, pontosabban egy változás lehetőségéről. És akkor ebben az elméleti sokszínűségben és bizonytalanságban a szervezetfejlesztő énem oda tud állni erre a valamennyire biztos pontra, hiszen ez az a téma kör, amivel a munkám során nap, mint nap dolgozom akár egyének, akár csoportok, akár teljes szervezetek szintjén.

Ráadásul azt is fel tudom ismerni, hogy az interjúalanyok által megélt változás és annak megküzdési folyamata nem egyszerű adaptációról szól. Nem csak arról van szó, hogy a meglévő működésük, válaszaik további csiszolásával, fejlesztésével, azaz az eszköztár fejlesztésével küzdenek. A ki vagyok, mit akarok, miért csinálom, kikhez tartozom kérdések ennél mélyebb változási igényt vetnek fel, és így az egykörös  tanulás terepéről megérkeztünk a kétkörös tanulás lehetőségéhez. Itt a tanulás és változás már nem elsősorban a jó válaszok megtalálását, hanem a tágasabb teret nyitó új kérdések, nézőpontok megtalálását jelenti. Ha megváltozik a a nézőpontod, akkor te is megváltozhatsz. Az új nézőpontok beengedésének elengedhetetlen előfeltétele ugyanakkor egyes meglévő, kézenfekvőnek, megkerülhetetlennek tekintett feltételezések, célok, működésmódok ELENGEDÉSe is. A témakörben elméleti muníció után érdeklődőknek Watzlawick és Satir írásait, illetve Boros András előadásait ajánlom.


A megújulás útjai

A további általános reflexiók és elemzés előtt azonban most először is lépjünk közelebb a megkérdezett vezetők élményeihez, jellemző dilemmáikhoz és válaszaikhoz. A következő blogposztokban először a jellemző megújulási mintázatokat mutatom be, majd a megújulás fókusztémaköreivel foglalkozom: párkapcsolat, szülői szerep, spiritualitás, anyagiak, egészség/test, életcélok. Azt is megnézem, hogy mindebben mennyiben eltérő kérdésekkel találkoznak és válaszokat fogalmaznak meg a nők és a férfiak. Ezután lesz majd érdemes újra visszatérni az általánosabb szintre és megfogalmazni a tanulságokat, a konkrét történeteken, akár az adott generációs csoporton is túlmutató üzeneteket.

A korábban megfogalmazott szenvedély, energia, öröm és tanulás dimenziók megélésének szempontjai alapján három mintával írtam le a vezetők megtett útját. Mindegyik mintáról külön blogbejegyzésekben is beszámolok majd, most egy rövid értelmező, felvezető teaser jellegű bemutatás következik az egyes csoportokról.


Bíborban születettek

Ők azok, akik számára az élet mintha – még? – nem tette volna fel a megújulás kérdését. Jellemzően továbbra is a sikerek hullámain szörfölnek. A legtöbbük esetében elmúlt 10 év komolyabb munkahelyi, magánéleti és egészségügyi válságok és frusztrációk nélkül telt el. Még akkor is, ha egyeseknél megjelentek apró repedések, hiszen volt amelyikük elvált, volt aki visszatérő betegséggel küzdött, sőt egyiküknél rövidebb munkanélküli időszak is előfordult, mindezeket a „normál működés” részeként élték meg, nem bizonytalanodtak el abban, hogy jó úton járnak, tudják mit, miért csinálnak. Úgy látom, hogy ennek a kivételezett, szerencsés helyzetnek két – egymást nem kizáró – oka is lehet. Egyfelől valóban a szerencse faktor, mint például a jó cég/iparág választása, relatíve fiatalabb életkor több szempontból is óvó hatása, illetve ha cinikus vagyok akkor a férfinak születés. Másfelől azonban legalább ennyit nyomhat a latban a tudatosság, a korai életkorban megküzdött, kialakított érett személyes működésmód is. Egy fontos előrejelzés: ebben a csoportba nem került olyan vezető, aki a 90-es években egyszerűen belesodródott a vezetői szerepbe, és más időszakban várhatóan inkább szakértő, kutató, tanár stb. lett volna inkább. A Bíborban születettek úgy látják magukat, hogy „vezetőnek születtek”, megélik azonosságukat ezzel a szereppel.


Kompromisszumok navigátorai

Ez a csoport már szembesül a megújulás kérdésével, azonban nem jutott még dűlőre vele. Fenntartják a korábban kialakított és bevált megoldásaikat, nem engedik el kiharcolt eredményeiket, pozícióikat, bizonyos szempontól biztonsági játékot játszanak. Élethelyzeteikre, megéléseikre ugyanakkor jellemző a sok kisebb/nagyobb elakadás, frusztráció, feszültség, elkerülte őket azonban a nagyobb válság, egy „megrendítő erejű pofon”. Miközben folyamatosan foglalkoztatja őket valamilyen szakmai/karrier és/vagy kapcsolati és/vagy személyes értékrendbeli változás gondolata, végül folyamatosan oda jutnak, hogy a leglogikusabb, legbiztonságosabb megoldás a jelen helyzet fenntartása. Mindeközben azonban egyre kevesebb az energia, a szenvedély, az örömérzet, melyhez a legtöbb esetben valamilyen hobbi, sport kapcsán próbálnak mégis valahogy hozzájutni.


Tűzben újjászületők

A „nagy pofont” ők nem tudták elkerülni. Az elmúlt években akár munkájukban, akár kapcsolataikban, családjukban akár egészségük kapcsán, de a legtöbb esetben ezek valamilyen együtt állásával, olyan válsághelyzetbe kerültek, ami egyértelműen jelezte, hogy nem lehet úgy folytatni tovább, ahogy azt addig tették. Elbizonytalanodtak, szétestek, megjárták a poklot, aztán pedig elindultak egy változási úton, ami a személyes értékrend és működésmód szintjén mindenképpen, de sokszor karriercélokban, vállalt szerepekben, kapcsolataikban, családi szerepvállalásukban és akár spirituális irányultságukban is változásokat hozott. Segítőkre támaszkodva tanulási pályára álltak, és most úgy jellemzik magukat, hogy felnőtté, érettebbé váltak. Visszatért a szenvedély és energizáltság érzete, egy erősebb önazonossággal együtt. Hogy mindez pénzt és karriersikereket is jelentett-e, az már nem feltétlenül természetes, mint majd látni fogjuk.


Számokban

Ezek mintázatok persze jelentős általánosítások, azaz egy-egy ember besorolása időnként nehézkes, lehet éppen átmeneti vagy akár „visszaeső” helyzetben is. Ezzel együtt tettem kísérletet az interjúalanyok besorolásra,, melynek eredményét az alábbi táblázat tükrözi. Ha személyekre vetítjük le a mintázatokat, akkor az alábbi statisztikai jellemzőkkel válnak megragadhatóvá. Itt és most nem megyek bele a számok elemzésébe, a következő posztokban, a típusok elemzésekor vissza utalok majd a megfelelő helyeken. Akinek azonban van kedve, már most nekiállhat böngészni, maga tanulságait megfogalmazni.


Szeretnéd megosztani a véleményedet a témával kapcsolatban?
Írj a témával kapcsolatos nyílt LinkedIn csoportomba, vagy üzenj közvetlenül nekem!
Kapcsolódó cikkek
Olvass bele a hasonló témakörben íródott további bejegyzéseimbe!
Aranykalitkából az életpályaközép válságba?
Aranykalitkából az életpályaközép válságba?

Hová jutott a rendszerváltozás után induló, szerencsés vezetői generáció? Szubjektív hangulatú kutatási beszámoló karriersorsokról, magánéleti dilemmákról, életpályaközép válságban elfáradó és megújuló vezetőkről a most induló blogban.

A dicső múlt – szörfölés a hullámok tetején
A dicső múlt – szörfölés a hullámok tetején

Rövid visszatekintés arra, hogy 10 éve hol tartottak felsővezetői kutatásunk alanyai. Befutottak, teljesítették a társadalmi elvárások szerinti sikerkritériumokat, ám belül a legtöbben küzdöttek az alkotásélmény hiányával. Ahogy a visszajelző workshopon többen megjegyezték: „Irigylem az asztalosokat...”

Hálátlan poszt: Mi is ez a kutatás?
Hálátlan poszt: Mi is ez a kutatás?

A kutatási blog legnagyobb csapdája a módszertan. Gondolom keveseknek csillog a szeme e szó hallatán, indul a mutatóujj a klikk felé, tovább innen! Ígérem, gyors leszek, és nem fog fájni, csak a lényeg: kikről és mi alapján mesélek majd erről szerencsés generációról?

Veszélyeztetett életkor
Veszélyeztetett életkor

A kutatás indulásakor 10 éve a „Fiatal Felső Vezetők” címet adtuk a programnak. Az idő múlása azóta új életkorszakot nyitott meg a vizsgált generációnak, most 40 és 50 éves koruk között járnak, vagyis térdig gázolnak az életpályaközép korszakban. Vajon mennyiben más életérzés 40-esnek lenni a 30-as életkorhoz képest? És mit gondolnak arról, miként hat ez a karrierpotenciáljukra?

A legnagyobb pofon: a gazdasági világválság
A legnagyobb pofon: a gazdasági világválság

A karriersikereken szörfölő generáció számára a leghatalmasabb, megkerülhetetlenül eléjük tornyosuló sziklát a 2008-tól induló és a 2009-2011-es években tetőző gazdasági válság jelentette.

A legjobb dolog
A legjobb dolog

A megkérdezett felsővezetők csak nagyon kevés dologban értettek egyet az interjúk során. Volt azonban egy olyan téma, ami legtöbbjükből lelkesedést váltott ki, mi több ezt a vágyat az elmúlt 10 viharos időszaka sem kezdte ki: a legtöbben vallják, hogy a legjobb dolog a világon, ha valami sajátot csinálhatunk.

Menni vagy maradni? – A nagy karrierstratégiai dilemma
Menni vagy maradni? – A nagy karrierstratégiai dilemma

Mi a jobb karrierstratégia? Kitartani egy nevelőcégnél vagy kihasználni a munkaerőpiac felhajtó erejét és a cégek között lépegetve megmászni a vezetői hierarchiát?

Turistaúton Eldorádóban
Turistaúton Eldorádóban

A következő két poszt a nemzetközi karriertapasztalatokról szól. Ezen a héten megnézzük, hányan, milyen formában futottak neki, a következő héten pedig azt, hogy milyen sikereket és nehézségeket hozott egy-egy ilyen lépés.

Nagy pálya, nagy foci, nagy pénz?
Nagy pálya, nagy foci, nagy pénz?

Még mindig a nemzetközi karrierlépéseknél tartunk. Kiderül, hogy érdemes belevágni, persze jó ha tisztában vagyunk a kockázatokkal és mellékhatásokkal is!

A nagy fröccsenés
A nagy fröccsenés

A következő két hét posztjaiban azt mutatom be, hogy milyen irányokat vett a megkérdezett 49 vezető karrierútja az elmúlt 10 évben. A blogban vizsgált hazai X generációs felső vezetői csapat karrierjének első felét a http://odkutato.hu/blog/dicso-mult-szorfoles-hullamok-tetejen képpel írtam le. Karrierjük második felében ez a sikerhullám bizony nekicsapódott jó pár váratlanul felbukkanó sziklának. A csapat pedig szerteszét fröccsent, karrierjük sokféle irányt vett.

Na, ezt nem gondoltam volna...

Ezen a héten a – a nagy fröccsenés nyomán - rögösebb utakra kerülő vezetői karriereket elemzem. Mi áll a stagnáló, le vagy kifelé vezető utak hátterében, különös tekintettel a munkanélküliség kérdésére?

​Bíborban születettek
​Bíborban születettek

Ezen a héten arról a vezetői csoportról lesz szó, akik számára az élet mintha – még? – nem tette volna fel a megújulás kérdését. Továbbra is a sikerek hullámain szörfölnek. A legtöbbük esetében az elmúlt 10 év komolyabb munkahelyi, magánéleti és egészségügyi válságok és frusztrációk nélkül telt el. Mi tette ezt lehetővé, és miként élik meg a sikereket?

Kompromisszumok navigátorai
Kompromisszumok navigátorai

A csoport tagjai miközben sok szempontból sikeresek, velük beszélgetve mégis az derül ki, hogy mindennapjaikban kevés szenvedélyt, örömet, tanulásélményt élnek meg. Legmeghatározóbb jellemzőjük, hogy elsősorban a munkaéletben, de sokan a magánéletükben is alacsony energiaszinten működnek, egyfajta futószalagszerű, túlélő üzemmódban. A boldogságkérdésekre a legalacsonyabb átlagú válaszokat adták, kiugróan a következőnél: „Utólag visszatekintve nem változtatnék semmin sem.” kérdésre adott nagyon alacsony egyetértésük jelzi, hogy valahová máshová jutottak el, mint szerették volna.

Tűzben újjászületők
Tűzben újjászületők

Ők azok, akik nem tudták elkerülni a „nagy pofont”, akár munkájuk, akár családi életük, vagy egészségük kapcsán, sőt a legtöbb esetben ezek valamilyen kombinációjában. Válsághelyzetbe kerültek, ami egyértelműen jelezte, hogy nem lehet ugyanúgy tovább folytatni az életüket. Elbizonytalanodtak, szétestek, megjárták a poklot, aztán pedig elindultak egy változási úton. Változtattak személyes értékrendjükön és életmódjukon, de akár karriercéljaikban, kapcsolataikban, családi szerepvállalásukban és spirituális irányultságukban is. Az ő történetük következik két részletben.

Tűzben újjászületők 2. – Az újraindulás
Tűzben újjászületők 2. – Az újraindulás

Egy váratlan csapás vagy egy hosszabb idő alatt begyorsuló lehúzó spirál hatására bekövetkező zuhanás után állnak talpra, és rakják össze újra céljaikat, értékeiket. Ma a megújulás rögös útjáról.

Minden sikeres nő mögött áll egy...?
Minden sikeres nő mögött áll egy...?

Maximalizmus, bizonyítási vágy és folyamatos őrlődés, ezek voltak női narratívák kulcs szavai az előző kutatási körben, 30-40 év közötti életkorukban. Vajon hol tartanak most, az életpályaközép időszakban?

A női útról 2.: a maximalizmus elengedése?
A női útról 2.: a maximalizmus elengedése?


Lehet egy felsővezető nő tökéletes anya? Mennyire sikerült elengedni a női vezetőknek az első kutatási kör idején rájuk olyannyira jellemző maximalizmust?

Férfi felsővezetők – Figyelem, kapcsolatpróba következik!
Férfi felsővezetők – Figyelem, kapcsolatpróba következik!

A férfi felsővezetőknek vajon tényleg könnyebb? Miként alakult a meredeken magasra ívelő karriert befutó férfiak karrierje és magánélete?

Férfi felsővezetők 2. – Miért nem szólt senki előre?
Férfi felsővezetők 2. – Miért nem szólt senki előre?

Megérkeztek a válások a férfi felsővezetőkhöz is, különösen a tradicionális párkapcsolatban élőkhöz. Mit tanultak mind ebből?

Forbes cikk a kutatásról

​Rövid cikk az online verzióban - https://forbes.hu/uzlet/nem-ilyen-orszagot-akart-a...és hosszabb interjúk a Forbes áprilisi számában. 


A 400 napos vezetőfejlesztő program
A 400 napos vezetőfejlesztő program

(Ezt a posztot az Aegon blogjára írtam, eredetileg itt jelent meg: https://www.aegon.hu/.../a-400-napos-vezetofejleszto...)

Tavaly március közepén sok vezetőnek a napi email özönben valószínűleg fel sem tűnt egy levél, amely egy akkor még kevéssé ismert, de gyorsan világszerte hírhedté vált vezetőfejlesztési programban köszöntötte. Én is csak most találtam meg, forwardolom, talán tanulságos lehet. 


„Kedves Vezető!

Szeretettel köszöntünk a világ egyik legkeményebb át/kiképzésén! 

Amit ígérünk: Felfedezheted és tovább izmosíthatod magadban a „leader-t”, aki utat keres a bizonytalanságban, kísérletezik és tanul, összefogja és képviseli a csapatát, és tudatosan menedzseli saját fizikai, érzelmi és szellemi energiáit. Az apróbetűs rész: hát stresszes lesz, nagyon. Perfekcionistáknak különösen. És amit nem gondoltál volna: még az eddigieknél is jobban összemosódik a munka és magánélet határa. Neked és az embereidnek is. (Nagyon apróbetű: A programban résztvevők bizonyos százalékánál jelentős az elhízás kockázata.)

Indításként egy rövid előzetes a modulokról és néhány jótanács.

 1. "Ezt nem gondoltam volna”, azaz krízismenedzsment felsőfokon, kezdőknek. Nem fogunk totojázni, az első héten rögtön mélyvízbe dobunk. Az indukciós modulban egy túlélő programhoz illően először újra össze kell raknod új munkakörnyezeted, számítógépestül, székestül, meetingestül, csapatostul. A jó hír: a vevők egy ideig nem fognak zavarni. Titkos segítség: hirtelen mindent nagyon gyorsan el lehet dönteni, meg lehet oldani, és kiderül, hogy az emberek akkor is dolgoznak, ha nem látják őket. Isten hozott a nem tudás, kísérletezés birodalmában!
 2. „Hello, leader!” Ezt a modult elsősorban azon résztvevőknek találtuk ki, akiknek a vezetői szerep azt jelenti, hogy ők a legjobb szakértők a csapatukban. Ugyanúgy megdolgoztatjuk persze a mikromenedzsereket és azokat is, akik az ad hoc működésben, a kávéautomata melletti jó ötletelésekben, az íróasztal felett áthajolva megbeszélt ügyintézésben hisznek. Egyszerre kerülsz távol az embereidtől és sokkal közelebb, mint eddig bármikor. Sokat fogsz megtudni róluk. A családjukról is. Megfordul a képlet: Ez munkahely, ide dolgozni járunk, szokta mondani sok vezető. (...és nem lelkizni, szól a kimondott, vagy csak gondolt folytatás.) Most meg ez mondják a munkavállalók: Ez a családom, itt lakom, most ide jársz dolgozni hozzánk. Ők meg hozzád, szinte be is költöztök virtuálisan egymáshoz. És persze az is nehéz, ha valakinél nincs család. Sokat fogsz beszélgetni, régen lelkizésnek gondolhattad, most a vezetői munka részévé válik. A „Hogy vagy?” kérdés elveszti sablon köszönő funkcióját, valódi kíváncsisággal, sokszor aggodalommal telik meg majd. Küzdesz majd azokkal, akik introvertáltak és nehezen elérhetők. Küzdesz azokkal, akik extrovertáltak, és soha nem tudsz annyi időt adni nekik, amennyit igényelnek. Újra észreveszed, hogy a motiváció az nem egy fix gomb, amit lehet nyomogatni, hanem egy változó szükséglet, amihez újra és újra megkeresitek az utat.  Titkos tipp: új csapatod lesz, még ha senki nem is változik meg benne. Tudod, hogy fogod újra összeépíteni őket? Szoktál ünnepelni velük? Jógázni? Zumbázni? Online borkóstolni? Még az is lehet, hogy most fogsz.
 3. „A hetedik te magad légy” Arra lehet számítani, hogy akik kiváló eredményeket érnek el az előző modulokban itt fognak megszenvedni. Jó hírnek tűnhet például, hogy megúszod a napi 1,5 óra ingázást, de jó eséllyel nem könyvolvasgatással töltöd majd. A meetingek hirtelen pontosan kezdődnek, hiszen senki nem lófrál a folyosókon, viszont wc-re sem lesz könnyű kijutni a back-to-back meetingek sorozatában. Leülsz a gép elé hétkor, és felkelsz hétkor. Az emaileket szerencsére az esti sorozatnézés közben is lehet csekkolni. Lehet, hogy írtuk már: a határok összemosódnak, és ha te nem képviseled őket, akkor a munka a termodinamika vonatkozó törvénye szerint kitölti a rendelkezésre álló teret. Titkos segítség: a tested jóbarátod, jelezni fog. Ha nem figyelsz a jelzésekre, hajlamos lehet megsértődni rád. Mint a jóbarátokkal, tölts vele elég időt, különben ő is kitölti majd a rendelkezésre álló teret. (Nem annyira titkos tipp: Az alkohol viszont nem jó barátod. De hát ugye nem csak barátokkal vesszük körbe magunkat.) 
 4. „Az utolsó(előtti(előtti)) hullám” Szörfleckék a hullámokon, melyek kívül és belül is csapkodnak. Adrenalinlökettel teli innovatív aktív napok és fásult, frusztrált szürke hangulatok váltják egymást. Megrángatnak majd (ál)hírek, remények, ijedtségek, elérhetnek tragédiák, de felszabadult életöröm is sok ér majd. (Talán még soha nem követted végig ennyire az utcádban, kertedben a fák virágzását, majd lombhullását.) A munkában a kezdeti sprint szépen maratonná válik, de a tempó nem lassul. Ilyen lesz a krízis BAU-ja. Titkos segítség: a tested mellett a lelked is jóbarátod, ő is jelez, csak sokszor trükkösebben. Kicsit olyan, mint az üzemanyag, a nagyobb hajtásban megnő a fogyasztás, kiég a motorból az üzemanyag. A képzésen felfedezheted,neked mi segít visszatölteni. (Nagyon titkos tipp: a kenyérsütés és a paradicsomtermesztés valószínűleg nem lesz elég.) Gondolkoztál már azon, hogy mi lehet a te megújuló erőforrásod? 

Előzetesen ennyit a 2020/2021-es vezetőfejlesztő tanévünkről. Már dolgozunk a következő tanév anyagán is, tessék meglepetésekre számítani!

Aláírás: az élet / univerzum / istenek / ördögök (Nem kívánt törlendő)”

Vedd fel velem a kapcsolatot a közösségi oldalaimon keresztül is!